Dagbog

Vi har i 2018 ti stude og tretten lam gående i vore folde.
Fårene er kun til låns, de bliver i løbet af sommeren hentet af ejeren.

Dyrene bliver tilset daglig, og der bliver skrevet et dagbogsnotat om besøget.

Læs vores dagbog