Om foreningen

Hvem er vi?

Hjortespring Naturplejeforening er en forening af mennesker der holder af naturen, ønsker at pleje den og ønsker at opdrætte dyr på en dyreetisk forsvarlig måde.

Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje i vore folde i Hjortespringkilen. Vore fire folde ligger i nærheden af Kildegården.

Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for truede naturtyper samt truede enkeltarter.

Afgræsningen foretages på en dyreetisk forsvarlig måde, og dyrene lever hele deres liv i det fri.

Læs mere om naturplejen i vore folde.