Slut for i år

Så er alle 12 kreaturer taget afsted. Nemt nemt på en time var alle læsset.
Vi havde lidt problemer med at få lastbilen op fra Vestfolden men det gik. Men ikke uden spor så der er lidt renoveringsarbejde. Men det klarer Hans Henrik og Sonja som de plejer

26 okt

Alt vel hos dyrene. Alle lod sig indfange. Den brogede lod sig lokke ind. De andre køer forsøgte at genne den ud, men opdagede hurtigt det var mig der bestemte. Derefter ingen vrøvl. Samme teknik blev brugt på en af de røde i vestfolden, med samme succes

Skøn efterårseftermiddag i Mosen

Alle 12 kalve havde strøm, vand og velbefindende i lange baner. I Vestfolden var de rene, brune engle – de deltes fordrageligt om slikpillerne, så jeg kunn mageligt lukke lågen bag dem. I Holmegårdsfolden lod den skimlede først som ingenting, og da den endelig vovede sig nærmere, formerne de 3 andre den adgang. Og i Fugletårnsfolden var det sågar 2, der ikke ville/turde vove sig ind til slikket. Men sligt klarer Einer og Co sikkert snildt med deres langt større kopsykologi. Tak for en dejlig sæson og vemodigt farvel til kalvene

Formiddag i mosen

Alle dyr havde godt, men det lykkedes ikke at få alle dyr ind i folden i Fugletårns folden pga føret.
El og vand ok.

23. oktober 2019

Alle kalve så ud til at have det godt og kom straks til båsen da de så at der var ’slik’ – og fandt sig pænt i at stå i fangeboxen. Nr 3067 i fugletårnsfolden havde en del skum om munden efter fodring og så ud til måske at være lidt generet i sin mund (venstre side), men rolig vejrtrækning og adfærd i øvrigt.
Vand ok i alle folde. Strøm lidt lav (=1) i fugletårnsfolden, niveau 3 i de andre.

Tak for i år
Mh Else Marie

Alt er godt

Nåede lige rundt inden det blev mørkt og alle kalvene har det godt. Strøm og vand ok.

Vagten d. 22,10.19

Alt vel i de tre folde. Det lykkedes dog ikke, at få alle de fire stude i Fugletårnsfolden ind i fangefoldene.

Regnfuld tur hos dyrene

Fik indviet et par nye gummistøvler. Strøm og vand ok. Forholdsvis let at får dyrene i fangefoldene.

Våd formiddag

Våd tur rundt til de tre folde. Kalvene i Fugletårnsfolden og Holmegårdsfolden kom ivrigt, da der blev kaldt, og de kom lydigt ind i fangefoldene. I Vestfolden måtte kalvene hentes i den fjerneste ende under træerne – men de bestemte sig trods alt for at det var værd at bevæge sig ind i fangefolden og få deres slik.
Strøm ok i alle foldene.

Soppetur

Alle dyr friske og omgængelige. Alle har været i aflukkede fangefolde.
Masser af vand i kar og uden for kar, men også højtliggende områder, hvor alle dyr kan slå sig ned.
Strømmen i Fugletårnsfolden er meget svag.