Handlingsplan 2019 for fåre- og lammehold

  • ,Får og lam udsættes i Nord- og Vestfolden
  • Der sikres vekseldrift mellem Nord- og Vestfold for at mindske parasittryk
  • Der etableres en lammepatrulje som tilser får og lam hver tredje uge
  • Lammepatruljen ledes af et bestyrelsesmedlem
  • Lam vejes inde udsætning
  • Lam vejes jævnligt for at kontrollere tilvækst
  • Lam og får kontrolleres jævnligt – hver tredje uge – for klovproblemer. Evt. lange klove klippes
  • Lam skal have ormekur efter behov.
  • Der opsættes mineralsten i fold, og herudover iblandes tæmmeslikket 8% mineralpulver til får
  • Perioden med moderfår gøres så lang som muligt