Mudret mose

Vores sidste tur i mosen for i år. Især fangfolden i fugletårnsfolden er meget mudret, hvilket foderfadene bærer præg af.
Kalvene var samarbejdsvillige, dog var nogen af dem i Holmegårdsfolden noget langsomme.
Vand og el ok.

Comments are closed.