Onsdag i mosen

El, vand og dyr ok.
Kalvene i Holmegårdsfolden var ikke meget for at gå til fangfolden, men det lykkedes efter meget besvær. Men den ene kunne som sædvanlig ikke lide slik.

Lammene var ivrige. Lammet med sår fik lidt plasterspray. Vi mødte bi-manden, som klagede over, at honningproduktionen er begrænset i år. En smagsprøve viste dog, at produktet er fint.

Comments are closed.