Velkommen

Sæson 2018

Så er sæson 2018 i gang. I kan læse om dyrene og følge vores besøg hos dem i vores dagbog.

lam

Får og lam netop ankommet og på vej ud i Nordfolden

Vi plejer natur med græssende dyr

Vi er så heldige at nogle fremsynede mennesker før os så at der var brug for at bevare nogle grønne områder omkring København. Et sådant grønt område er Hjortespringkilen hvor Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje på nogle af arealerne. Det gør vi ved hjælp af kontrolleret afgræsning af eng- og mosearealer omkring Børnenaturcenter Kildegården i det nordlige Herlev.

Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for truede naturtyper samt truede enkeltarter.
Naturplejeportalen kan du læse om pleje af forskellige naturtyper.

Læs mere om naturplejen i vore folde.

Økologisk kød

Afgræsningen foretages på en dyreetisk forsvarlig måde, og dyrene lever hele deres liv i det fri.

Har du og familien lyst til at komme tættere på dyrene sommeren igennem? At opleve deres glæde ved at gå i det fri?

Og samtidig få noget godt kød – du kan stå inde for – i fryseren til vinteren?

Er kødet økologisk? Hent dokument fra 2011 om dyr og foder

Vil du være medlem?

Udfyld formularen her.