Velkommen

Vi plejer natur med græssende dyr

Vi er så heldige at nogle fremsynede mennesker før os så at der var brug for at bevare nogle grønne områder omkring København. Et sådant grønt område er Hjortespringkilen hvor Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje på nogle af arealerne. Det gør vi ved hjælp af kontrolleret afgræsning af eng- og mosearealer omkring Børnenaturcenter Kildegården i det nordlige Herlev.

Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for truede naturtyper samt truede enkeltarter.
Naturplejen foretages ud fra Naturstyrelsens anbefalinger om naturpleje.
Læs mere om naturplejen i vore folde.

Sæson 2016 er nu slut

Den 30. oktober blev den røde ko og dens kalv flyttet til Kildegårdens fold. De andre dyr blev sendt til slagtning. Vi får nye dyr til maj 2017.

 

kalve får slik

7. maj 2016. Kalvene i Fugletårnsfolden har også hurtigt lært at holde sig til

Økologisk kød

Afgræsningen foretages på en dyreetisk forsvarlig måde, og dyrene lever hele deres liv i det fri.

Har du og familien lyst til at komme tættere på dyrene sommeren igennem? At opleve deres glæde ved at gå i det fri?

Og samtidig få noget godt kød – du kan stå inde for – i fryseren til vinteren?

Er kødet økologisk? Hent dokument om dyr og foder

Vil du være medlem?

Udfyld formularen her.