Vagtvejledning

Som vagt udfører du et stort, vigtigt og ansvarsfuldt arbejde

Som vagt er du med til at sikre at vi dagligt fører til syn med vore dyr og folde. Hvis du har gæster med på din vagt, så husk at du har ansvaret for dine gæster.
Du må ikke tage hunde med ind i folden. Du har sikkert kontrol over din hund, men vores dyr bliver urolige når der er hunde i folden, og desuden kommer vi til at sende et signal til andre om at det er i orden hvis de lader deres hunde løbe ind i folden. Derfor skal hunde blive uden for folden. I snor, selvfølgelig.

Før, under og efter

 • Orienter dig i dagbogen og sidste nyt om dyrene på siden: Dagbog, sæson på hjemmesiden inden du går hjemmefra. Du skal være logget ind for at se dagbogen.
 • Ude i felten er de vigtige tjekpunkter: vand – strøm – antal – og trivsel
 • Skriv i dagbogen efter vagten. Noter altid om vand, strøm, antal og trivsel er i orden. Skriv også gerne om naturobservationer og andre sjove ting.
  Dagbogen er både vores interne forum og dokumentation for at vi har opfyldt vores tilsynspligt.

Vejledninger

 • Generelt: Der er hegnstester, skurebørste og tæmmeslik i en kasse i hver fold.
 • Får og lam: De kan få orm, det ses ved at de bliver beskidte i enden. Hvis de hoster, kan det også tyde på orm.
  Kontakt Grethe som bestiller ormekur.
 • Tæmmeslik: Kalve og får/lam har hver sit tæmmeslik da får/lam ikke tåler kalvenes tæmmeslik.
  Kalvene får et krus slik pr kalv i hver sin balje. Der skal ikke hældes ekstra op selv om en af kalvene ikke når at  komme til fadet.
  Lammene får en portion (den bøtte der ligger i beholderen) til deling i det lange trug.
  Hvis du kan se at tæmmeslikket er ved at være brugt op, så gør et notat i dagbogen så der kan blive fyldt op.
  Luk beholderne til tæmmeslik omhyggeligt så der ikke er adgang til slikket for mus, ørentviste o.l.
 • Affald Fjern evt. affald på marken. Snor, net, søm og glasskår er det værste.
 • Fejl og mangler: Afhjælp de problemer du opdager, hvis du kan.
  Ellers ring til en fra bestyrelsen og afhjælp derefter fejl og mangler sammen med bestyrelsesmedlemmet.
 • Vand: Der en eller to vandbaljer i alle folde. Når man trykker på den gule flyder, skal vandet suse og stoppe igen når man giver slip. Bemærk at snoren til flyderen ikke må være så lang at ventilen til vandet ikke lukker inden vandet når kanten af baljen.
  Læg mærke til om der er vådt ved siden af baljen, for vandet må ikke løbe over eller ud af samlingerne.
  Er der skidt i baljen? I så fald skal vandet hældes ud og baljen fylder sig selv op igen. Rens baljen imens vandet er ude, der er skurebørster i kasserne. Husk at tjekke at lukkemekanismen fungerer efter at baljen er blevet rengjort. Lørdagsvagten har som fast opgave at skifte vand og rense baljer.
  Får du brug for at lukke for vandet til en balje, kan du finde en oversigt over vandstik på kortet herunder. Der er åbent for vandet når hanen (det røde håndtag) står parallelt med slangen.
  Ud over det daglige tilsyn med baljerne er det lørdagsholdets særlige opgave at skifte vandet i baljerne og give dem en omgang med skurebørsten.
 • Strøm:
  Foldene omkring Kildegården er delt op i tre strømkredse:
  a: Vest- og Nordfolden, Kildegårdsfold 1 og to sider af Kildegårdsfold 2 (Kildegårdens).
  b: To sider af Kildegårdsfold 2 og de to folde øst for Kildegården.
  c: Holmegårds-, Fugletårns- og Klausdalfolden.
  Der er to spændingsgivere, en på Kildegårdens østside og en på Holmegårdstomten.
  Alle tråde i alle folde skal måles med hegnstester. Skyg for lamperne da de blinker svagt, hver lampe = 1000 volt. Der skal være mindst 2000 volt i de 3 øverste tråde. Det er vigtigt at der i dagbogen noteres strømstyrke, da det indikerer om græsset under hegnet trænger til at blive klippet.
  Ved strømsvigt og ustabil strøm: Er hegnet kortsluttet eller brudt? Flere steder er der noget lodret ståltråd der deler spændingen ud i 3, 4 eller 5 hegnstråde. Her kan man altid se hvilke hegnstråde der er spænding på, og hvilke tråde der er pillet fra. Den nederste tråd er ofte pillet fra hvis græsset er lidt højt, den næstnederste tråd er kun pillet fra hvis græsset er meget højt.
  Er spændingen svag eller manglende, så tjek spændingsgiveren på Kildegårdens østside eller ved Holmegårdstomten.
  Når strømmen kører, vil man høre en pulserende kliklyd. Spændingsstyrken kan aflæses i displayet. Når alt kører sender vi ca. 5 kV ud i hegnet. Det er sjældent ved Kildegården men normalt ved Holmegården.
  Hyler strømforsyningen imellem klikkene, er der kortslutningsalarm. Hvis klikkene samtidig bliver ustabile, er den ved at slå helt fra. Det kan skyldes højt, vådt græs mange steder på en gang. I så fald må vi se at få slået under hegnene. Det kan også skyldes noget metal der står op ad hegnet i en af foldene, bl.a. foderburene i Kildegårdens folde. Fjern metallet eller ring til et medlem af bestyrelsen.
  Ring til Ejner (20241685) hvis det ikke er muligt umiddelbart at finde fejlen.
  Hvis relæet i Holmegårdsfolden er slået fra, fx i forbindelse med tordenvejr, så kontakt Ejnar. Han har nøgle til skabet og kan slå strømmen til igen.
  Snoede spiralsnore: Hvis spiralleddene er snoet sammen, så afmonter dem i begge sider. Når de er taget fra i siden med håndtaget er der ikke strøm i dem. Læg dem på jorden eller vær to om det. Ryst dem forsigtig og de plejer af filtre sig ud.

  På nedenstående kort for at se strømkredse, spændingsgivere og vandstik.

  Strøm- og vandforsyning i vore folde

 • Antal og trivsel: Alle dyr skal tælles og observeres hver gang.
  Kalve: Er alle kalvene der? Har de det godt? Giv dem kalvetæmmeslik. Se dem i øjnene og noter øremærkenummeret hvis der er noget galt, og ring til en fra bestyrelsen. Hvis der mangler kalve, ring straks til bestyrelsen.
  Får og lam: Er alle får og lam der? Har dyrene det godt? De er nemmest at tælle og observere når man giver dem slik. Få dem op at stå så du kan se om de halter eller på anden vis ikke er raske. Noter øremærkenummeret hvis der er noget galt du ikke kan afhjælpe, og ring til en fra bestyrelsen.
  Hvis der mangler får og lam: Find ud af om de ligger syge et sted eller er stjålet/stukket af. Får og lam løber som regel ikke langt væk fra flokken når de er brudt ud. Lok dem til med slik eller brød og få dem tilbage i folden. Tag fat i ulden og gå med dem imellem benene.