Jeg spiser kød fra naturpleje – er jeg en klimasynder?

I lyset af diskussionen om hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at mindske vores klimaaftryk, overvejer mange deres kødforbrug.

Det er selvfølgelig også en diskussion vi som naturplejeforening må tage. Vi har derfor bedt Anna Bodil Hald fra Natur & Landbrug skrive en artikel om spørgsmålet.
Anna Bodil Hald har i mange år samarbejdet med græsserforeninger om pleje af naturområder, og hun har lavet flere undersøgelser af naturkvaliteten i vore folde.

Den korte konklusion er:

“Vi skal naturligvis overveje vores kødforbrug. Men når vi spiser kød, er kød fra naturpleje et godt valg. Kød direkte fra naturarealer, hvor naturplejen er god, sikrer tilmed plads til den trængte biodiversitet. Vi kan kalde det kødets bonus-natur. Spar hellere på andre klimaaftryk.”

Hent artiklen Jeg spiser kød fra naturpleje – er jeg en klimasynder?

Danmarks Naturfredningsforening har været med til at sætte mange kogræsserforeninger i gang. I deres blad Natur & Miljø nr. 1 fra 2020 skriver de om Biodiversitet på menuen og giver her tre gode råd til dem der vil passe på biodiversiteten:

  1. Spis mindre kød og mere grønt
  2. Spis økologisk
  3. Vælg dyr som har afgræsset

Om punkt 3 skriver de:
“Når du køber oksekød, så gå efter dyr, der har afgræsset naturarealer. Lysåbne arealer som enge og overdrev har brug for at blive afgræsset af kvæg, får, geder eller andre græsædende dyr for at bevare en høj biodiversitet med mange forskellige blomstrende planter og dermed et rigt insektliv. Hvis græsset ikke bliver holdt nede af græsædere, vil forskellige græsarter få for meget magt i konkurrencen om plads og sollys. En stor del af tabet af biodiversitet i danske natur hænger sammen med, at der i dag ikke er nær så mange dyr på græs som tidligere.”