Om foreningen

Hvem er vi?

Hjortespring Naturplejeforening er en forening af mennesker der holder af naturen, ønsker at pleje den og ønsker at opdrætte dyr på en dyreetisk forsvarlig måde.

Det startede i efteråret 2001 hvor Bjarne Rosendal og Anne Nordholdt tog initiativ til dannelse af en koklapperforening.  Bjarne havde erfaring fra Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening, Anne fra den første koklapperforening i Herlev, Knapholmen Kogræsserforening. 
Hjortespring Naturplejeforening blev stiftet, og i sommeren 2002 havde vi første gang dyr i foldene.

Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje i vore folde i Hjortespringkilen. Vore fire folde ligger i nærheden af Kildegården.

Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for truede naturtyper samt truede enkeltarter.

Afgræsningen foretages på en dyreetisk forsvarlig måde, og dyrene lever hele deres liv i det fri.

Læs mere om naturplejen i vore folde
Se nogle små film om vores arbejde