Naturplejeforeningens folde

Kort

folde2016

Fra januar 2016 har naturplejeforeningen følgende folde: Nord- og Vestfolden, Holmegårdsfolden, Fugletårnsfolden og Klausdalfolden

Dyr i naturplejen – vi spiser kødet med god samvittighed

Vi har fået Anna Bodil Hald til at skrive specielt om hvordan det forholder sig med klimaaftrykket fra dyr der bruges i naturplejen. Den korte konklusion er: 
“Vi skal naturligvis overveje vores kødforbrug. Men når vi spiser kød, er kød fra naturpleje et godt valg. Kød direkte fra naturarealer, hvor naturplejen er god, sikrer tilmed plads til den trængte biodiversitet. Vi kan kalde det kødets bonus-natur. Spar hellere på andre klimaaftryk.”
Sådan skriver Anna Bodil Hald i artiklen: 
Jeg spiser kød fra naturpleje – er jeg en klimasynder?

 

Flora og fauna

Se hvad der er registreret fra vores folde på iNaturalist siden 2021

Edderkopper

I 2021 har Frederik Leck Fischer undersøgt forekomst af edderkopper i nogle af vore folde. 

Resultatet af hans undersøgelse kan ses i:
Artsundersøgelse for Hjortespring Naturplejeforening. Makro-edderkopper i Fugletårnsfolden og Nord- og Vestfolden

Flora – Naturtjek 2014-22

Bjarne Rosendal og Anna Bodil Hald registrerede i 2003 planter i Vestfolden, se Bjarne Rosendals notat fra gennemgangen

Natur & Landbrug ApS udførte i sommeren 2014 – 2016 et naturtjek i de folde hvor Hjortespring Naturplejeforeningen laver naturpleje med kvæg samt med lam. Arbejdet er udført for foreningen som gerne vil vide hvordan det er gået med deres område siden Natur & Landbrug i 2004 gennemføret registreringer i Vestfolden i forbindelse med demoprojektet ”Græsningsselskab som naturplejenetværk mellem landmænd, lodsejere og byboere”.

Resultaterne af naturtjekkene:
Naturtjek 2014
Naturtjek supplement 2015. Klausdalfolden og Kildegårdsfolden ved sø
Naturtjek supplement 2016. Holmegårdsfolden 
Naturtjek 2022. Vest- og Nordfolden, Holmegårdsfolden
Hent artslister for naturtjek 2014-2022  (Excel)
eller som pdf

arrangement

Anna Bodil Hald fortæller om nogle af de planter der vokser i Fugletårnsfolden ved et arrangement den 6. juni 2016

Anna Bodil Hald arbejder med faglig styrkelse af kogræsserforeninger under overskriften Naturaktive borgere får naturhandleplaner. 
Læs Naturhandleplan for Hjortespring naturplejeforening

Aktiv naturpleje

Dyrene går uden om visse planter, og nogen af disse planter breder sig for meget på bekostning af de planter vi gerne ser få bedre fodfæste.
Vi gør en indsats for at bekæmpe udbredelsen af bl.a. horsetidsler, pastinak og kruset skræppe.
Naturplejeportalen kan du læse om pleje af forskellige naturtyper.
Billeder af uønskede planter og vejledning i bekæmpelse: Aktiv naturpleje i foldene

Andet om Hjortespring Naturplejeforening

Specialeprojekt 2017 – 2018 om naturgræsserforeninger
Sari Madsen har skrevet en afhandling om hvad der motiverer medlemmer af naturgræsserforeninger og om naturtilstandene i de områder naturgræsserforeningerne administrerer. Sari Madsen har bl.a. undersøgt Fugletårns-, Holmegårds- og Klausdalfolden og spurgt vore medlemmer om deres motivation for at være med i foreningen.
Specialet er afleveret i september 2008.
Hent specialet: “What motivates nature volunteers and how is the nature status on the areas they manage? – A case study of Danish grazing organizations and open natural habitats”.
BilagFloralisteJordmålinger

 

Vil du gerne pleje natur?
Og samtidig sikre at dine bøffer har haft et godt liv i naturen?
– Ja, så er det måske noget for dig at blive medlem af en naturplejeforening!

Sådan hedder det i en pjece om tre græsningsselskaber, bl.a. Hjortespring Naturplejeforening.
Pjecen er fra ca. 2006 og udarbejdet af naturkonsulenter fra Natur & Landbrug.
Hent pjecen (pdf)

Når dunhammer er et problem i vandhuller (pdf)
Artikel i Greenkeeperen 2012, nr. 1 af Anna Bodil Hald. Eksemplerne på bekæmpelse af dunhammere er fra anlæggelse af Vandtårnssøen i Kildegårdsfolden.