Velkommen

 

lam

Netop ankommet

Vi plejer natur med græssende dyr

Vi er så heldige at nogle fremsynede mennesker før os så at der var brug for at bevare nogle grønne områder omkring København. Et sådant grønt område er Hjortespringkilen hvor Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje på nogle af arealerne. Det gør vi ved hjælp af kontrolleret afgræsning af eng- og mosearealer omkring Naturcenter Kildegården i det nordlige Herlev.

Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for truede naturtyper samt truede enkeltarter. Læs mere om naturplejen i vore folde.

Vi har klippet følgende fra Danmarks Naturfredningsforenings blad Natur & Miljø 2020 nr. 1 om hvordan man kan fremme biodiversitet ved sit valg af kød:
“Når du køber oksekød, så gå efter dyr, der har afgræsset naturarealer. Lysåbne arealer som enge og overdrev har brug for at blive afgræsset af kvæg, får, geder eller andre græsædende dyr for at bevare en høj biodiversitet med mange forskellige blomstrende planter og dermed et rigt insektliv. Hvis græsset ikke bliver holdt nede af græsædere, vil forskellige græsarter få for meget magt i konkurrencen om plads og sollys. En stor del af tabet af biodiversitet i danske natur hænger sammen med, at der i dag ikke er nær så mange dyr på græs som tidligere.”

Dyr i naturplejen – vi spiser kødet med god samvittighed

Afgræsningen foretages på en dyreetisk forsvarlig måde, og dyrene lever hele deres liv i det fri.

I lyset af diskussionen om hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at mindske vores klimaaftryk, overvejer mange deres kødforbrug. Vi har fået Anna Bodil Hald til at skrive specielt om hvordan det forholder sig med klimaaftrykket fra dyr der bruges i naturplejen. Den korte konklusion er: 
“Vi skal naturligvis overveje vores kødforbrug. Men når vi spiser kød, er kød fra naturpleje et godt valg. Kød direkte fra naturarealer, hvor naturplejen er god, sikrer tilmed plads til den trængte biodiversitet. Vi kan kalde det kødets bonus-natur. Spar hellere på andre klimaaftryk.”
Læs artiklen: Jeg spiser kød fra naturpleje – er jeg en klimasynder?

Vi har plantet et træ

I 2019 plantede foreningen et egetræ på Holmegårdsfolden.
I en artikel i Herlev Bladet den 1. oktober 2020 kan I læse om Hjortespringegen

Du kan også se nogle korte film om træet og om vores arbejde

Vil du være medlem?

Har du og familien lyst til at komme tættere på dyrene sommeren igennem? At opleve deres glæde ved at gå i det fri? Og samtidig få noget godt kød – du kan stå inde for – i fryseren til vinteren?

Læs mere om at være medlem og send en mail.