Herlev Kommune

Natur og naturpleje i Herlev Kommune

Oplysninger om naturen i Herlev, om beskyttet natur, biologisk mangfoldighed og vandløb. Her kan du også læse om aktuelle projekter.
Natur og parker

Ved at slå græs eller afgræsse med dyr fremmer Herlev Kommune en varieret flora og fauna i mosen og vedligeholder det som et kulturlandskab som det har set ud med tidligere tiders landbrugsdrift.

Kender du navnene på Herlevs søer og parker?
Hent kortet i pdf