Bier

Så er der igen bistader ved Vestfolden. De står i en lille indhegning i nærheden af læskuret i Vestfolden.

bistader

Bistader i Vestfolden

Vores biavler, Thomas, fortæller om bierne:

 • Bier er godt for bestøvning af frugttræer, buske og blomster. Det giver flere frugter og bær i lokalområdet samt nyslynget honning.
 • Bier flyver ca. 25 km i timen og i en radius af maks. 2,5 km fra bistadet.
 • Man kan betragte bierne som enkeltindivider i et bofællesskab, men reelt set er bisamfundet én organisme, hvor hver enkelt bi har en livsvigtig funktion for samfundets beståen, og ingen bi kan klare sig uden de andre.
 • Biernes sprog sker gennem dufte, lyde og danse, og de kommunikerer meget effektivt om føderessourcer, behov for nye dronninger, m.v.
 • Stort set alle ca. 40.000 bier i et bistade er hunner – de såkaldte arbejderbier. Der er kun få hundrede hanner, som kaldes droner. Deres ‘opgave’ er at parre sig med dronningerne i området, hvorefter de falder til jorden og dør.
 • Arbejderbierne tager sig af samtlige opgaver, der er forbundet med stadets drift såsom yngelpleje, rengøring, byggeri, forsvar og fødeindsamling.
 • En arbejderbi lever i gennemsnit seks uger om sommeren, mens den om vinteren kan blive et halvt år. Dronningen kan blive flere år gammel.
 • Dronningen lægger æg fra tidligt forår til ind i efteråret. I højsæsonen (maj-juni) lægger hun op til 2.000 æg om dagen.
 • Bierne holder en konstant temperatur i bistadet. Der er altid ca. 34 grader varmt sommer og vinter.
 • Bierne indsamler nektar, pollen og vand. De er ikke interesseret i mennesker, og det er derfor ikke bier men hvepse (gedehamse), der kommer på terrassen og smager på din syltetøjsmad, saftevand m.v.
 • Bistaderne tilses omtrent hver 10. dag i sæsonen, hvor tavlerne udskiftes og bistadet udvides/indskrænkes.
 • Honningen tages fra i slutningen af sæsonen, hvorefter bierne fodres med en sukkeropløsning og går i hi for vinteren.

 

Bitavle

Vokstavle

 

Hvis I får brug for at kontakte Thomas, så kan I træffe ham på telefon 26 77 16 66